Cursillos ima a papokért

Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk,
Hanem jó papokat adj nekünk! Uram! 
akik átérzik hívatásuk fenségét – és nem saját dicsőségüknek tekintik azt.
akik neked kívánnak szolgálni,
akik hűségesen feltárják előttünk terveidet 
akik a te igazságaidat hirdetik – és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban.
akik nem restellnek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni. 
akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit Te tanítasz – nem csupán velünk akarják megtartatni Evangéliumodat.
akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk – hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. 
És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt, hogy ők is emberek, – és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram!