II. János Pál pápa imája a papokért

Uram, bizalommal fordulunk hozzád!
Isten Fia, téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a Föld minden részére!
Téged kérünk Mária által, a Te Édesanyád és a mi édesanyánk által:
ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a Te Országodért szentelik magukat.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra.
Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá váljanak.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged!
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.

Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen.

Vatikán, 2003. november 23.