II. János Pál pápa imája hivatásokért Európában

Úr Jézus Krisztus, Te, Aki Egyházadat a világ útjain vezeted, fordítsd tekintetedet Európára, erre a nagylelkű földrészre.

Századokon át misszionáriusok seregei indultak innen, hogy a föld minden sarkába elvigyék Evangéliumodat.

Ma Európának is szüksége van olyanokra, akik bátran és hűséggel hirdetik üdvözítő szavadat.

Isten Fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt.

Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást,ami Pétert arra vezette, hogy így válaszoljon:
„A Te szavadra kivetem a hálót!” (Lk.5,5).

A Te kegyelmed legyen számukra láng, amely megvilágít és fölmelenget, erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt, a bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása.

Kérünk Téged a szülőkért, akik munkatársaid az élet továbbadásában, hogy gyermekeiket elvezessék arra a fölfedezésre, hogy az élet megosztandó ajándék.

Neked ajánljuk a papokat, a megszentelt hivatásban élő férfiakat és nőket, hogy örömmel tegyenek tanúságot arról, milyen szép teljesen Hozzád tartozni,

Hozzád, az élet Istenéhez.

Rád bízzuk a hitoktatókat és a nevelőket, hogy hatékonyan irányítsák a fiatalokat arra, hogy vállalják a küldetést, amit személyesen róluk gondoltál el öröktől fogva.

Isteni Mester, Te magad beszélj Egyházadhoz, hogy egyre inkább olyan Egyházzá váljék, mely meghív, megszentel és küldetést ad.

Szegénységünk tudatában fordulunk hozzád, Úr Jézus, és kérjük Édesanyádnak, Máriának, az Apostolok Királynőjének közbenjárását.

Amen.