Ima a papnövendékekért  

Dicsőítünk Téged, irgalmas Atyánk, hogy Fiadat elküldted a világba, hogy minket megszabadítson a bűntől és elárasszon a Szentlélek ajándékaival.
Küldetése folytatására Ő elküldte apostolait, szeretetének hordozóit, hogy hirdessék az Evangéliumot minden népnek, és a hívőknek új életet kínáljanak a Keresztség és az Eucharisztia által.
Tekints Urunk kegyesen a férfiakra, akik a papságra készülnek, különösen az egyház missziós területein.
Töltsd be lelküket állhatatossággal és bátorsággal, hogy céljukat elérjék – pappá szenteljék őket, és így folytatni tudják az apostolok munkáját a mai világban.
Kérünk Téged, a mi Urunk Jézus Krisztus által.