Ima a Papok Nagyasszonyához

Szűzanyánk, Főpapunk, Krisztus Anyja
És a világ minden papjának Anyja.
Te különös szeretetettel viseltetsz a
Papok iránt, mert ők egyszülött Fiadnak élő képmásai.
Földi életeden át Jézusnak szolgáltál,
A mennyben sem szűntél meg
Segítségére lenni.
Imádkozzál papjainkért!
Velünk együtt kérjed Mennyei Atyánkat:
Küldjön munkásokat aratásába!
Eszközölj ki számunkra papokat,
Hogy szentségekkel lássanak el
Minket, Krisztus Örömhírét hirdessék szüntelen,
És arra tanítsanak, hogyan válhatunk
Valóban Isten gyermekeivé! Szűzanyánk!
Kérjed Mennyei Atyánkat:
Ébresszen sok ifjúban papi hivatást!
S mivel szíved könyörgése mindent elérhet Mennyei Atyánknál,
Esdj ki nekünk szent életű papokat!
Ámen!

Az országos Teréz Misszió imája