Ima papokért

Urunk, adj jó papokat nekünk, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Akik hivatásuk fenségét átérzik, és azt nem saját fényüknek tekintik.
Akik neked szolgálni szeretnének,  és nem uralkodni akarnak helyetted.
Akik a te igazságaidat hirdetik,  és nem saját igazságaikat terjesztik.
Akik a te akaratodat kutatják, és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad őket éri bántás, hanem mikor miattuk téged ér ócsárlás.
Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nemcsak velünk elhitetni akarják.
Akik nem velünk versengve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.

Végül, Urunk, engedd megérteni,  hogy ők is csak emberek, és ők is minél jobban megértsék: 
mi bennük keressük jóságos arcod fényét! Ámen

A zugligeti fiatalok Avilai Szt. Terézről, és  Szt. Rafael főangyalról nevezett csoportjainak közös imája azokért a papokért, akik a Zugligeti  Szent Család plébánián szolgáltak, vagy az Úr ebből a közösségből hívta őket munkatársul.