Római Misekönyv alapján

Urunk, Istenünk,
egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta,
hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben.
Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinket
betegségben sínylődő (N. testvérünkért) testvéreinkért.
Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör,
érezzék át, hogy azok közé tartoznak,
akiket az Evangélium boldognak hirdet,
és tudják meg, hogy együtt szenvednek
a világ üdvéért szenvedő Krisztussal.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen

Mindenható, örök Isten, hívők üdvössége,
hallgass meg minket,
amikor irgalmadat és segítségedet kérjük beteg testvéreinkért.
Add, hogy egészségüket visszanyerjék,
és hálát adjanak neked Egyházadban.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen

Istenünk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei.
Fogadd el könyörgésünket,
amelyekkel beteg testvéreink számára irgalmasságodat kérjük.
Add, hogy akiknek elvesztésétől félünk,
azoknak felgyógyulásán örvendezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza,
mutasd meg segítő hatalmadat beteg testvéreinken,
hogy irgalmad erejéből felgyógyulva
egészségben láthassuk őket viszont Egyházadban.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Istenem, Atyám,
nehezemre esik most azt mondanom:
„Legyen meg a te akaratod.”
Letört vagyok, és már bátorságom sincs.
Fájdalmaim szinte elviselhetetlenek.
Minden, ami oly bőven kitöltötte életemet,
most olyan messzinek tűnő számomra.
Az emberek, akikhez kötődött életem,
a munkám, barátaim, mindennapi tevékenységem.
Magam vagyok, egészen egyedül,
de veled szeretnék lenni életemnek ezekben a nehéz óráiban.
Bármennyire is erőtlen vagyok,
mégis megkísérlem, hogy igent mondjak arra,
ami most velem történik. Ámen.