Kis fohász a papokért

Imádkozzunk a papokért szerte a világon!
Ó Uram, védelmezd őket legszentebb véreddel, mert ők a Te evangéliumodat hirdetik mindenhol!
Szereteted adjon nekik erőt, hogy hordozzák a kereszteket, amelyekkel életünk során bátorsággal és hittel szembe kell nézniük!
Ó Szentlélek, a te békéd és örömöd legyen minden pappal! Ámen