Lelkigyakorlat, püspöki szentmise és kápolnaáldás

2022.08.04-06. – Augusztus 4 és 6 között a szokásos éves lelkigyakorlatra hívták a nővérek mindazokat, akik valamilyen formában egyházi szolgálatban tevékenykednek. A szellemi töltekezést három atya tanúságtevő elmélkedései biztosították: A helyi plébános, Szilágyi Szabolcs az eucharisztikus életről szólt, két győri egyházmegyés jubiláns, Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, szemináriumi prefektus és Bognár István atya szemináriumi spirituális pedig – A kezdeményező Krisztus címmel – arról szóltak, hogyan tudjuk helyesen keresni és felismerni Krisztus akaratát, és imádságos, missziós segítők lenni a plébániák életében. A közös szentmise után kétszeres ezüstmisés áldásban részesültünk.

A lelkigyakorlat keretében nemcsak zsolozsmát imádkoztunk, hanem szentségimádás, gyónási lehetőség is volt. Elsőpéntek lévén online bekapcsolódtunk az EWTN katolikus televízió által sugárzott közvetítésbe, és a Mária Országa Imaközösség által Magyarország lelki megújulásáért vezetett rózsafüzér- imát közösen mondtuk.

Az együttlétet gazdagította, hogy Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök atya az ünnepi szentmise bemutatása előtt megáldotta a kormánytámogatásból megújult kápolnát, a szentmisén a nővérek fogadalomújítással, a társult tagok ígéretújítással emlékeztek első elköteleződésükre. Örömünkre szolgált, hogy Ugrits Tamás atya, aki évek óta felelőse a lelkipásztori munkatársképzésnek, szintén velünk volt. A mise végén Püspök atya megáldotta azt a lakrészt, ahol válsághelyzetben levő kismama találhat nemcsak átmeneti szálláslehetőséget, hanem babájával együtt támogató szeretetet is.

Sok-sok áldással gazdagodva térhettek haza a résztvevők, hogy a buzgóbbakkal havonta, másokkal ritkábban, de újra találkozhassunk.

További képek a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján.

Gaál Mária
Fényképet készítette Antalné Csukor Edit