Imák a papokért

 • Krisztus Légiója Kongregáció imája a pápáért

  Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya!

  Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód,
  a pápa iránti feltétlen hűségemet.

  Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat,
  melyet a zűrzavar, nyugtalanság
  és békétlenség közepette követnünk kell.

  Erősen hiszem, hogy általa kormányzol,
  tanítasz és megszentelsz minket,
  és hogy az ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat,
  mely egy, szent, katolikus és apostoli.

  Add kegyelmedet, hogy hűséges gyermekeként szeressem,
  megéljem és továbbadjam tanítását.

  Óvd életét,
  világosítsd meg értelmét,
  növeld lelki erejét,
  védd meg a rágalmakkal és a gonoszsággal szemben.

  Csendesítsd a hűtlenség és engedetlenség romboló szeleit,
  és add, hogy az ő vezetésével
  Egyházad egységes és állhatatos maradjon
  a hitben és a cselekedetekben,
  és megváltó műved eszköze legyen.

  Ámen.

 • Papjainkért

  Itt élnek köztünk, osztoznak sorsunkban, segítik viselni lelkünk terhét, s mégis oly ritkán jut eszünkbe imádkozni értük.
  Uram, köszönjük neked egyházközségünk papját.
  Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál neki a nehéz hivatás elfogadására. (Vajon megköszöntük-e ezt legalább egyszer is neki!)
  Töltsd el őt, Jézusom, ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett felelősségtudattal.
  Hiszem elsősorban tőle kapjuk hétről hétre a tanítást, melyről meghagytad tanítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végzetéig.
  Adj papunknak, Uram, reményt és erőt, amikor úgy érzi, csalódott bennünk vagy netán elöljáróiban. Ne engedd, hogy kedvét szegje a mellőzés, a sikertelenség, a meg nem értés, a magány.
  Mindig a mi papunk maradjon: az igazságra, szeretetre, vigasztaló jó szóra vágyó egyszerű hívőké.
  Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a vele való a sorsközösséget: szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előtte, otthonunk az ő otthona is legyen.
  Ne engedd , Uram, hogy miattunk valamikor is megbánja, amiért követte hívásodat.
  Add, hogy oltártestvéreivel mindig békében és szíves megértésben éljen.
  Ajándékozd meg papi életét tiszta örömökkel, boldog derűs napokkal, hogy amikor élete alkonyán visszatekint szent szolgálatára, hálatelt szívvel mondjon köszönetet neked, amiért kiválasztottad.

   Hetényi Varga Károly: „Beszélgetés a Mesterrel” című könyvből

 • VI. Pál pápa imája a papi hivatásokért

  Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket:
  vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak.
  Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon.
  Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat.
  Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Amen