Ima a betegekért

 • Betegek Anyja

  Betegek Anyja, Szűz Mária,
  virrassz a földkerekség
  minden betegének ágya mellett!
  Azoké mellett,
  akik ebben az órában
  veszítik el eszméletüket és meghalnak.
  Akik haláltusájukat vívják,
  akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
  akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
  akiket senki sem ápol,
  mert nincs rá pénzük,
  akik menni szeretnének,
  de nyugton kell feküdniük,
  akiknek pihenni kellene,
  de a szükség a munkára kényszeríti őket,
  akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
  akik a hosszú éjszakákat álmatlanul,
  nyitott szemmel töltik,
  akiket betegség közben
  még családjuk gondjai is nyomasztanak,
  akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,
  akik nem hisznek a túlvilágban,
  akik Isten ellen zúgolódnak,
  akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett! Ámen

 • Jóságos Istenem

  Jóságos Istenem,
  a betegekért könyörgünk hozzád.
  Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
  kérünk számukra,
  fájdalmaik elviseléséhez.
  Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
  Te, Uram, kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
  „A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!

  Uram, legyen meg a Te akaratod!
  Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
  Ha a Te szent akaratod az,
  hogy tovább viseljék a keresztjüket,
  akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

  Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
  Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
  Segítsd őket kegyelmeddel,
  hogy türelmesen vigyék keresztjüket.

  Kérlek Téged mi magunkért is,
  akik értük imádkozunk.
  Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink
  méltók legyenek a meghallgatásra,
  és a mi könyörgéseinkért áraszd
  rájuk szent kegyelmedet. Ámen

 • Mindenható Urunk

  Mindenható Urunk,
  lelkek és testek Orvosa,
  aki megalázol és fölmagasztalsz,
  próbára teszel és újra meggyógyítasz,
  látogasd meg beteg N. testvérünket
  a te kegyelmeddel.
  Nyújtsd ki karodat,
  amely gyógyítással
  és gondoskodással teljes,
  és gyógyítsd meg őt,
  fölkeltvén őt ágyából és erőtlenségéből.
  Szégyenítsd meg betegségének szellemét,
  űzz el tőle minden sebet, minden fájdalmat,
  minden megpróbáltatást, minden lázat;
  és ha vétek vagy törvényszegés volna őbenne,
  nézd el, engedd el,
  bocsásd meg azt a Te emberszeretetedért.
  Szánd meg Urunk a Te teremtményedet
  Krisztus Jézusban, a mi Urunkban,
  kivel áldott vagy a Te szentséges,
  jóságos és éltető Lelkeddel együtt,
  most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen

 • Mindenható Urunk, Szent Királyunk

  Mindenható Urunk, Szent Királyunk,
  aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el,
  aki megerősíted az esendőket,
  felemeled az elesetteket,
  és gyógyulást adsz az ember testi gyötrelmeire;
  könyörgünk Hozzád, Istenünk,
  látogasd meg irgalmaddal beteg N. szolgádat,
  bocsásd meg neki
  minden szándékos és szándéktalan vétkezését.
  Küldd le a mennyekből Uram gyógyító erődet,
  érintsd meg a testét, csillapítsd a lázát,
  enyhítsd szenvedését
  és minden lappangó gyöngeségét,
  és légy a Te szolgád orvosa,
  gyógyultan és teljes egészségben
  emeld fel őt betegágyából,
  a nyomorúság fekhelyéről;
  ajándékozd őt a Te Egyházadnak,
  hogy Néked tetsző módon szolgáljon
  és a Te akaratod teljesítse.
  Mert Te irgalmazhatsz nekünk
  és üdvözíthetsz minket,
  mi Istenünk, és Néked zengünk dicsőséget,
  az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
  most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen

 • Római Misekönyv alapján

  Urunk, Istenünk,
  egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta,
  hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben.
  Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinket
  betegségben sínylődő (N. testvérünkért) testvéreinkért.
  Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör,
  érezzék át, hogy azok közé tartoznak,
  akiket az Evangélium boldognak hirdet,
  és tudják meg, hogy együtt szenvednek
  a világ üdvéért szenvedő Krisztussal.
  Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
  Isten mindörökkön–örökké. Ámen

  Mindenható, örök Isten, hívők üdvössége,
  hallgass meg minket,
  amikor irgalmadat és segítségedet kérjük beteg testvéreinkért.
  Add, hogy egészségüket visszanyerjék,
  és hálát adjanak neked Egyházadban.
  A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
  aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
  Isten mindörökkön–örökké. Ámen

  Istenünk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei.
  Fogadd el könyörgésünket,
  amelyekkel beteg testvéreink számára irgalmasságodat kérjük.
  Add, hogy akiknek elvesztésétől félünk,
  azoknak felgyógyulásán örvendezzünk.
  Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

  Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza,
  mutasd meg segítő hatalmadat beteg testvéreinken,
  hogy irgalmad erejéből felgyógyulva
  egészségben láthassuk őket viszont Egyházadban.
  Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

  Istenem, Atyám,
  nehezemre esik most azt mondanom:
  „Legyen meg a te akaratod.”
  Letört vagyok, és már bátorságom sincs.
  Fájdalmaim szinte elviselhetetlenek.
  Minden, ami oly bőven kitöltötte életemet,
  most olyan messzinek tűnő számomra.
  Az emberek, akikhez kötődött életem,
  a munkám, barátaim, mindennapi tevékenységem.
  Magam vagyok, egészen egyedül,
  de veled szeretnék lenni életemnek ezekben a nehéz óráiban.
  Bármennyire is erőtlen vagyok,
  mégis megkísérlem, hogy igent mondjak arra,
  ami most velem történik. Ámen.