FRISS HÍREK
  • Megujitlak_marika
MEGÚJÍT-LAK

A MEGÚJÍT-LAK  házikót az Egyházközségi Nővérek Társasága  a Gondviselő Isten

Bővebben

  • DSC_0521
Az Oltáriszentség gyökerei az Ószövetségben

Az Egyházközségi Nővérek Társasága lelkigyakorlatot szervezett egyházközségekben,

Bővebben

  • img
Megújították fogadalmukat az egyházközségi nővérek Piliscsabán

  Az Egyházközségi Nővérek Társasága tagjai megújították szerzetesi fogadalmukat a

Bővebben


 

KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

 

 


 RENDEZVÉNYEINK

FRISS PRÉDIKÁCIÓK
23okt
feltamadas

Bindes Ferenc : Az apostolok küldetése

Bindes Ferenc atya elmélkedése az apostolok

Bővebben
DUNAPARTI IGE

2018. 05. 25.

Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig szo-kása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz, és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel vá-laszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felel-ték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elbocsássuk őt.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban kezdetben, a teremtéskor férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, any-ját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem két test, ha-nem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!” Tanítványai otthon ismét meg-kérdezték őt erről. Ezt válaszolta nekik: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasság-töréssel vét ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, szintén házasságtörést követ el.”      Mk 10,1-12
A legkisebb dolgokban való hűségre taníts meg ma Jézus, és arra, hogy fölfedezzem a Te hoz-zám való hűséged csodáját!

Száraz László
c. esperes, c. prépost, püspöki tanácsos

 

 

 
LEGUTÓBBI HÍREK
FOTÓ SLIDER