FRISS HÍREK
  • Liturgikus_ido
Az évközi idő kezdetén

    A karácsonyi idő elmúltával, Urunk megkeresztelkedésének ünnepével új

Bővebben

  • logo_allo
Az Egyházközségi Nővérek az Életrevalók adásában

2020. szeptember 10-én a Mária Rádió Otthon a családban – Életrevalók című

Bővebben

  • 2020_Pécs_23
Születésnapi zarándoklat – egy munkatársunk szemével

Örömmel számolunk be arról, hogy az Egyházközségi Nővérek 85 éve alakultak a Pécsi

Bővebben


 

KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

 

 


 RENDEZVÉNYEINK

FRISS PRÉDIKÁCIÓK
23okt
feltamadas

Bindes Ferenc : Az apostolok küldetése

Bindes Ferenc atya elmélkedése az apostolok

Bővebben
DUNAPARTI IGE

2021. 01. 19.
Isten nem igazságtalan. Nem feledkezik meg a jócselekedetről és a szeretetről, amelyet az ő nevében gyakoroltatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Nagyon szeretnénk azonban, ha mindegyiktek ugyanazt a buzgóságot tanúsítaná, egészen addig, amíg reményetek beteljesedik. Ne legyetek tehát hanyagok, hanem kövessétek azokat, akik a hitben és a béketűrésben az ígéret örökösei lettek! Amikor Isten az ígéretet adta Ábrahámnak, saját magára esküdött, hiszen semmi nagyobbra nem esküdhetett. Ezt mondta: „Bizony gazdagon megáldalak és nagyon megsokasítlak.”  Így aztán Ábrahám türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet. Az emberek saját maguknál nagyobbra esküsznek; a perlekedésnek azzal vetnek véget, hogy kijelentésüket esküvel erősítik meg. Ezért, amikor Isten az ígéret örökösei előtt nagyobb nyomatékkal akarta igazolni elhatározása szilárdságát, esküvel erősítette meg azt. Így a két változhatatlan dolog révén, amelyben Isten nem téveszthet meg minket, erős támaszt kaptunk, mi, akik arra törekszünk, hogy a nekünk nyújtott reményt megragadjuk. Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez a remény, amely az örök szentélybe ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus, a Melkizedek rendje szerint való örök főpap.
Zsid 6,10-20
Áldott és termékeny életet ígértél nekem, én igaz, és szavadhoz hűséges Istenem...
Mindennek befogadására bensőmet ma is, a szolgálatban megnyilvánuló szeretet nyithatja meg...

Száraz László
c. esperes, c. prépost, püspöki tanácsos

 

 

 
LEGUTÓBBI HÍREK
FOTÓ SLIDER