Szerző: vilmos

 • Betegek Anyja

  Betegek Anyja, Szűz Mária,virrassz a földkerekségminden betegének ágya mellett!Azoké mellett,akik ebben az órábanveszítik el eszméletüket és meghalnak.Akik haláltusájukat vívják,akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,akiket senki sem ápol,mert nincs rá pénzük,akik menni szeretnének,de nyugton kell feküdniük,akiknek pihenni kellene,de a szükség a munkára kényszeríti őket,akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,akik a hosszú éjszakákat álmatlanul,nyitott szemmel…

 • Jóságos Istenem

  Jóságos Istenem,a betegekért könyörgünk hozzád.Gyógyulást, vagy legalább enyhüléstkérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.Te, Uram, kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:„A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg! Uram, legyen meg a Te akaratod!Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább viseljék a keresztjüket,akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.…

 • Mindenható Urunk, Szent Királyunk

  Mindenható Urunk, Szent Királyunk,aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el,aki megerősíted az esendőket,felemeled az elesetteket,és gyógyulást adsz az ember testi gyötrelmeire;könyörgünk Hozzád, Istenünk,látogasd meg irgalmaddal beteg N. szolgádat,bocsásd meg nekiminden szándékos és szándéktalan vétkezését.Küldd le a mennyekből Uram gyógyító erődet,érintsd meg a testét, csillapítsd a lázát,enyhítsd szenvedésétés minden lappangó gyöngeségét,és légy a Te szolgád orvosa,gyógyultan és teljes egészségbenemeld…

 • Mindenható Urunk

  Mindenható Urunk,lelkek és testek Orvosa,aki megalázol és fölmagasztalsz,próbára teszel és újra meggyógyítasz,látogasd meg beteg N. testvérünketa te kegyelmeddel.Nyújtsd ki karodat,amely gyógyítássalés gondoskodással teljes,és gyógyítsd meg őt,fölkeltvén őt ágyából és erőtlenségéből.Szégyenítsd meg betegségének szellemét,űzz el tőle minden sebet, minden fájdalmat,minden megpróbáltatást, minden lázat;és ha vétek vagy törvényszegés volna őbenne,nézd el, engedd el,bocsásd meg azt a Te emberszeretetedért.Szánd meg…

 • Római Misekönyv alapján

  Urunk, Istenünk,egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta,hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben.Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinketbetegségben sínylődő (N. testvérünkért) testvéreinkért.Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör,érezzék át, hogy azok közé tartoznak,akiket az Evangélium boldognak hirdet,és tudják meg, hogy együtt szenvedneka világ üdvéért szenvedő Krisztussal.Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,Isten…

 • II. János Pál pápa imája hivatásokért Európában

  Úr Jézus Krisztus, Te, Aki Egyházadat a világ útjain vezeted, fordítsd tekintetedet Európára, erre a nagylelkű földrészre. Századokon át misszionáriusok seregei indultak innen, hogy a föld minden sarkába elvigyék Evangéliumodat. Ma Európának is szüksége van olyanokra, akik bátran és hűséggel hirdetik üdvözítő szavadat. Isten Fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség…

 • VI. Pál pápa imája a papi hivatásokért

  Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket:vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak.Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon.Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az…

 • Krisztus Légiója Kongregáció imája a pápáért

  Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya! Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód,a pápa iránti feltétlen hűségemet. Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat,melyet a zűrzavar, nyugtalanságés békétlenség közepette követnünk kell. Erősen hiszem, hogy általa kormányzol,tanítasz és megszentelsz minket,és hogy az ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat,mely egy, szent, katolikus és apostoli. Add kegyelmedet, hogy…

 • Erdő Péter bíboros imája a papok évében

  Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben!Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a…

 • Ima a Papok Nagyasszonyához

  Szűzanyánk, Főpapunk, Krisztus AnyjaÉs a világ minden papjának Anyja.Te különös szeretetettel viseltetsz aPapok iránt, mert ők egyszülött Fiadnak élő képmásai.Földi életeden át Jézusnak szolgáltál,A mennyben sem szűntél megSegítségére lenni.Imádkozzál papjainkért!Velünk együtt kérjed Mennyei Atyánkat:Küldjön munkásokat aratásába!Eszközölj ki számunkra papokat,Hogy szentségekkel lássanak elMinket, Krisztus Örömhírét hirdessék szüntelen,És arra tanítsanak, hogyan válhatunkValóban Isten gyermekeivé! Szűzanyánk!Kérjed Mennyei Atyánkat:Ébresszen sok ifjúban papi…